404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found. ButterflyFoundation « ButterflyFoundation
404 Not Found. 404 Not Found.

Om foreningen

Butterfly Foundation er en dansk baseret humanitær forening (stiftet i 2016), som arbejder for at muliggøre børns uddannelse i udviklingslande. For tiden er vores fokus rettet mod Cambodja, hvor vi samarbejder med en lokal, buddhistisk funderet NGO ’Salvation Centre Cambodia’, der driver en skole for udsatte børn i hovedstanden Phnom Penh. 

Vores mission
Vi er drevet af et ønske om at hjælpe og bidrage. Vi hjælper både til med de almindelige, kedelige driftsudgifter og med at sikre at børnene tilbydes to måltider mad om dagen, når de er på skolen, får adgang til at børste tænder, får skolematerialer, bøger og skoleuniformer. Vi har sågar hjulpet med at sikre, at de fik en dør ind til toilettet (de havde været dør-løse i ret lang tid) og en ny skoleport. Det langsigtede mål er at bidrage til at bygge en ny skole med bedre facilitete
r.

Vores model
Hvis du vælger at melde dig ind i foreningen, bidrager du med dit kontingent til at betale foreningens få og meget beskedne omkostninger til hjemmeside, gebyr til indsamlingsnævnet og lignende
.

Alt arbejde for foreningen og med fundraising sker på frivillig, ulønnet basis. Det betyder til gengæld også, at dine donationer ubeskåret sendes videre til de/det projekt[er] foreningen støtter.

Det støtter vi
Vi støtter og bidrager til projekter der medvirker til at sikre, at børn har adgang til skolegang og anden uddannelse i udviklingslande. Vi mener, at uddannelse giver mulighed for en fremtid med flere valgmuligheder. Pt har vi kun et støtteprojekt, men vil gerne have flere – dog ikke flere end 5. Fordi vi gerne vil have en tæt dialog med de projekter vi støtter. Og fordi vi hellere vil følge og støtte få projekter, men til gengæld gøre det ordentligt og over en længere periode. Det forpligter at støtte, folk regner med os og det ansvar er vi os meget bevidst.

Sponsorer

Om skolen

Der går ca. 50 elever på skolen i Phnom Penh, Cambodja. Der er to klasser – en klasse for de 4-9 årige og en klasse for de 10 – 14 årige. Skolen har mange funktioner. For de helt små fungerer skolen som en slags indskoling inden børnene begynder i folkeskolen. For de ældre elever er skolen for langt de flestes vedkommende et supplement til folkeskolen. Enkelte af eleverne har ikke mulighed for at gå i folkeskole og for dem, er skolen den eneste uddannelsesmulighed.

Børnene undervises i lokalsproget (khmer), matematik og musik af to til tre fastansatte lærere, og i engelsk af skiftende frivillige. Alle børnene kommer fra et meget fattigt område af Phnom Penh og betaler ikke for at gå i skolen. Skolen drives alene for private midler. Når der er penge til det, tilbydes børnene to måltider mad om dagen. I budgettet er der afsat 0,30 USD pr. barn pr. dag!

hallabel

”Børnene gjorde et enormt stor indtryk på mig. De var så imødekommende og tillidsfulde og var meget ivrige efter at lære – både i timerne, når jeg improviserede forskellige øvelser, og når de i frikvarterne skulle lære mig en ny leg, som vi skulle lege. Jeg var så heldig at få muligheden for rejse tilbage for at undervise igen i 2015 – denne gang med en pose penge fra gode mennesker i mit netværk, så jeg kunne købe lærebøger, skolematerialer og lidt legetøj til frikvarterne. En dansk virksomhed donerede et beløb, der gjorde det muligt at købe en ny port ind til skolen og døre til skolens toiletter (der havde været dør-løse i en lang periode). Jeg ved hvor lidt der i realiteten skal til for at hjælpe.” – Regina, stifter

I 2014 arbejdede Regina som frivillig engelsklærer på den lille skole i Phnom Penh, Cambodja.

 

 

Har du hørt om sommerfugleeffekten?
Den tror vi på hos Butterfly Foundation.

 Forestillingen om at et sommerfuglevingeslag på den ene side af kloden,
kan starte en orkan på en anden side.

 Selv et lille bidrag fra dig og os, vil gøre en kæmpe forskel hos børnene.
Det nytter at hjælpe – også selvom hjælpen sker på breddegrader fjernt fra Danmark

Hvad går pengene til?

Donationer går til skolebøger, skolemateriale, skoleuniformer, mad til børnene og andre driftsudgifter. Pengene sendes til Salvation Centre Cambodias bankforbindelse.

SCC is a Cambodian NGO awarded with the GPP award for good governance and professional practice. The award indicates that SCC has adopted strong value based practice with a system of transparency and accountability in place and has built up a strong spirit of teamwork in the organization.

Moreover SCC receives support from international and national donors such as Bread for the World, CAFOD, Intervida, KHANA, ACR/CA, ICCO,TROCAIRE and others.

Salvation Centre Cambodia revideres af KPMG, der en gang om året verificeret det samlede overførte beløb.

Vil du være medlem?

Et medlemskab af Butterfly Foundation koster 100 kr. om året. Dit kontingent går til foreningens meget få og beskedne administrative omkostninger og resten sendes videre sammen med alle donationer. Send en mail info@butterflyfoundation.dk med emnelinjen ‘medlemsskab’ og derefter vil vi rette henvendelse til dig med alle relevante oplysninger.

Her kan du se foreningens vedtægter.

 

Vil du donere?

Så meget betyder din donation 

Ingen beløb er for små og ingen for store.

  • For 50 kr. kan du sikre en ny skoleuniform til en afeleverne.
  • For 100 kr. kan du sikre at 50 børn for to måltider mad enskoledag
  • For 350 kr. kan du sikre skolematerialer til mere end 10elever til et helt skoleår.

Hvis du gerne vil donere til et specifikt formål så kontakt os på info@butterflyfoundation.dk
Alle donationer sendes ubeskåret videre til vores samarbejdspartner Salvation Center Cambodia.

Desværre er vi endnu ikke så stor en forening, at vi kan godkendes efter Ligningsloven. Du kan derfor ikke få skattefradrag for din donation, men du får et stort TAK.

Hvis du repræsenterer en virksomhed og ønsker at donere kr. 4.000 eller mere, får du en reklameplads ovenfor.

Nyheder fra projektet

Hvem er vi?

Foreningen er stiftet af Regina Andersen i 2016.
Bestyrelsen består af:

 

Vil du høre mere?

Vi stiller jævnligt op til foredrag. Har du lyst til at møde os og høre mere om foreningen, skolen, Cambodja, frivilligt arbejde, karrierepause, så stiller vi gerne op til et foredrag. Skriv blot til info@butterflyfoundation.dk.

Har din skoleklasse lyst til at blive venskabsskole med skolen i Cambodja, ja så hjælper vi også gerne med at formidle kontakt og forventningsafstemme. Skal du til Phnom Penh og vil du gerne besøge skolen, så skriv til info@butterflyfoundation.dk og lad os se om ikke det kan lade sig gøre.

 

404 Not Found.
404 Not Found.
404 Not Found.